Chợ Công Nghiệp

Chợ chuyên mua bán thiết bị và vật tư công nghiệp và sản xuất

1. Địa chỉ: location Toàn quốc
2. Người liên hệ: Ms Uyên
3. Số điện thoại: Click để xem
4. Email: Click để xem
5. Đường đi: Chưa cập nhật
6. Tags: #Chợ Công Nghiệp #Công nghiệp #Thiết bị công nghiệp #Vật tư công nghiệp
Lượt xem: 144 | Người gửi: Lê Như Quyết

Công nghiệp là ngành kinh tế quan trọng, đóng góp lớn vào GDP của Việt Nam.

Qua hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện. Đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay. Để đạt được những thành tựu đó, ngành Công nghiệp Việt Nam đã có những đóng góp to lớn, quan trọng.